STAP VOOR STAP NAAR EEN GELUKKIG GEZIN

Ieder gezin is uniek met een eigen dynamiek. De leden van een (samengesteld)gezin hebben allemaal hun eigen karakters, meningen en emoties. Het samenspel in het gezin kan vertroebelde inzichten en spanningen uitlokken. Het gezin kan hierdoor enorm onder druk komen te staan. Stap voor stap begeleid ik het (samengesteld)gezin naar een gelukkig gezin. Elk gezinslid komt aan bod door de methodes die ik hanteer.

Binnen bemiddeling pas ik het volgende toe:
Gezond partnerschap
Blijven of scheiden (individueel of gezamenlijk)
Gezond scheiden (als samenblijven geen optie is)
Gezond ouderschap
Bewustwordings- en inspiratiesessies (individueel of gezamenlijk)